Płatność tylko Online

payu

POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES W SERWISIE)

 

 1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowy wyszorujemy.pl został stworzony i przyjęty przez Grzegorza Kardasza prowadzącego działalność gospodarczą jako Grzegorz Kardasz, ul. Upalna 54 lok. 24, 15-668 Białystok, NIP: 542-118-70-10, REGON: 200108895 w celu podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności użytkowników odwiedzających Serwis oraz udzielenia użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania plików cookies w tym serwisie, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

 2. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 3. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkowniku do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług a pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jednocześnie wskazujemy, iż odmowa podania niezbędnych danych bądź ich usunięcie uniemożliwia wykonanie usługi.

 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta jest dobrowolne, jednakże nie podanie (usunięcie) danych osobowych lub nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta uniemożliwia założenie, utrzymywanie, korzystanie i obsługę Konta Klienta.

 5. Podanie danych osobowych przez Klienta w celach marketingowych jest dobrowolne.

 6. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne.

 7. Administratorem danych osobowych jest Grzegorz Kardasz prowadzący działalność gospodarczą jako Grzegorz Kardasz, ul. Upalna 54/24, 15-668 Białystok, NIP 542-118-70-10, REGON 200108895.

 8. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 200 2r., Nr 101 poz. 929 tj. ze zm.) przez Administratora w celu wykonania umowy i wystawienia rachunku (paragonu lub faktury), a także, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, w celu założenia i korzystania z Konta Klienta, w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

 9. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z Serwisu.

 10. Klient może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, a także - w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

 11. Aby ułatwić korzystanie z serwisu wyszorujemy.pl, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu wyszorujemy.pl.

 12.  Serwis wyszorujemy.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

  12.1. PHPSESSID - sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania serwisu www.wyszorujemy.pl,

  12.2. _ga – plik cookie odpowiedzialny za rozróżnianie użytkowników. Jego żywotność wynosi 2 lata.

  12.3. _gat – plik cookie służący do zliczania ilości wejść na stronę. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek. Plik jest uaktualniany po obejrzeniu każdej strony i jego żywotność wynosi 10 minut.

 13.  Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

  13.1. w przeglądarce Internet Explorer

  13.2. w przeglądarce Mozilla Firefox

  13.3. w przeglądarce Chrome

  13.4. w przeglądarce Opera

 14. Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem wyszorujemy.pl. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem wyszorujemy.pl.

 15. Zastrzegamy, że w ramach Serwisu może zostać umieszczony link umożliwiający Użytkownikowi bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Administrator nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani na politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 16. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator prowadząc serwis www.wyszorujemy.pl, są następujące:

  16.1. Wymagania minimalne:

  16.1.1. Posiadanie połączenia z siecią Internet

  16.1.2. Posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer 10.0, Chrome 25, Firefox 15, Opera 12, lub kompatybilnej wspierającej mechanizm CORS

  16.1.3. Włączenie obsługi skryptów oraz obsługi plików cookies

  16.2. Wymagania zalecane:

  16.2.1. Posiadanie połączenia z siecią Internet

  16.2.2. Posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer 11.0, Chrome 38, Firefox 33, Opera 25, lub kompatybilnej wspierającej mechanizm CORS.

 17. Zakazane jest dostarczania przez Klienta w ramach serwisu wyszorujemy.pl treści o charakterze bezprawnym.

 18. Klientowi przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego działania serwisu www.wyszorujemy.pl w terminie w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacje można zgłaszać telefonicznie pod nr telefonu 502 206 700 lub na adres e-mail firmy wyszorujemy.pl: biuro@wyszorujemy.pl

 19. Administrator obowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

 

Koszt dojazdu

 

Oferujemy usługi w miastach

wyszorujemy.pl

O firmie:
kontakt:
CREATED BY ZagrajSam